Retningslinier og Kriterier

 

Ved tildeling af støtte lægges der vægt på:

1.      Sportsligt niveau og potentiale.

2.      Organisation (bestyrelse/ledelse og træner).

3.      Økonomi (klub og projekt).

4.      Markedsførings- og profileringsmuligheder.

 

Ad. 1.

Idræt på højeste nationale og internationale niveau:

Hold eller udøvere der allerede er etableret på dette niveau

Idræt med potentiale for at nå højeste nationale og internationale niveau:

Hold eller udøvere der på nuværende tidspunkt rangerer på næstbedste niveau, men som har talent og organisation bag sig, der gør fremgang til højeste niveau realistisk.

Ungdom der har nået topresultater nationalt/internationalt på det aldersmæssige niveau.

Relation til specialforbund & Team Danmark.


Ad. 2.

Der skal i klubbens bestyrelse være udpeget en ansvarlig for elitesatsningen.

Klubben skal have udarbejdet en elitestrategi.

Ad. 3.

Klubben skal have udarbejdet selvstændigt budget for projektet/satsningen.

TLTE skal have indsigt i klubbens og projektets økonomi.

Ad. 4.

Idrættens/udøverens potentiale i markedsføringsmæssig henseende.

Foreningen/udøveren skal være indstillet på deltagelse i TLTE-aktiviteter.

 

Der ydes ikke støtte til klubbens almindelige drift.

Kriterierne kan downloades her
(Højreklik på musen for at gemme som et Word dokument).

 

Klubber/udøvere, der modtager støtte fra TLTE, forpligter sig til:

1.      At orientere om ændringer i sportslige eller økonomiske forhold, der er indgået i grundlaget for tildelingen af støtte.

2.      Efter nærmere aftale løbende at informere TLTE om satsningens resultater (sportsligt og økonomisk).

3.      I et vist nærmere aftalt omfang at stå til rådighed for TLTE og TLTE’s medlemmer i forbindelse med markedsføring og reklame og interne TLTE-arrangementer.

4.      At give TLTE fuld indsigt i foreningens og satsningens økonomiske og organisatoriske forhold.

5.      Til enhver tid at overholde gældende lovgivning.

Overholdes betingelserne ikke, kan det medføre at støtte bortfalder og at allerede udbetalt støtte skal tilbagebetales.

Oversigt over forpligtelserne kan downloades her